Nor1545

Monitoring bouw- en sloopwerken

De Nor1545 bouwplaats geluidmonitor is de opvolger van de Nor1522 meetkoffer.
De Nor1545 bouwlawaai monitor werd specifiek ontwikkeld voor continu monitoring van bouw en sloop werkzaamheden conform het 2012 Bouwbesluiten de HRMI - 99.

Nieuwe features op de Nor1545 (t.o.v. de Nor1522A):

 • Integratie in een online cloudplatform NorCloud
  - online data opslag, alle data blijft echter ook in het geheugen van de geluidsmeter
  - online meetdata raadplegen
  - online audio opnames beluisteren
  - verschillende niveaus van toegang zijn instelbaar
 • veel meer flexibiliteit
  - de Nor1545 kan ook voor andere soorten geluidmonitoring worden gebruikt
  - gebruik van de Nor145 geluidsmeter als handmeter is mogelijk
  - aanpassen meetparameters en meetintervallen is mogelijk
  - LAN /WiFi / 4G communicatie voorzien
  - meetresolutie kan 1 min of 1 sec zijn (LAeq,1min of LAeq,1sec)
 • compacter, bedoeld voor muurbevestiging of montage op een paal
 • ingebouwde GPS die de positie van het meetpunt aangeeft
 • verbeterde stabiliteit & fool-proof gehalte
 • backup batterij is standaard voorzien, batterij uitbreidingen zijn optioneel mogelijk
 • verwarmde microfoon voorversterker Nor1209A is optioneel mogelijk
 • Noise Compass uitbreiding is mogelijk die de richting van geluidsbronnen toont
 • meteo station uitbreiding is mogelijk

Eigenschappen / mogelijkheden Nor1545 geluidmonitor:

 • Volledige IEC61672 klasse 1 geluidsmeter Nor145 en microfoon met typekeuring (ref. DE-19-M-PTB-0027)
 • Klasse 1 microfoon beschermkit voor buitenplaatsing meet microfoon
 • real-time alarmen bij overschrijding van de Norsonic bouwhinder alarmindex
 • statusberichten met predictie eindwaarde dag/avond/nacht periode
 • audio geluidopnames bij overschrijding instelbaar geluidsniveau
 • dagelijks automatisch meetrapport via mail
 • aansluiting backup batterij voor voeding bij stroomuitval
 • alarmmodule SMS bij onderbreking voeding lichtnet
 • meteo informatie in dagelijks meetrapport
 • robuuste / afsluitbare meetkoffer
 • automatische start / herstart van zodra de voeding wordt aangesloten

Real-time alarmen:

 • Alarmberichten kunnen verstuurd worden naar meerdere personen.
 • Verschillende alarminstellingen voor de verschillende periodes van de dag (dag /avond / nacht)
 • Inhoud van alarmbericht geeft informatie over de gemeten geluidniveaus

Dagrapportage:

De Norsonic Nor1545 doet veel meer dan meten /registreren/ alarmeren.

De automatische dagrapportage die de klant elke dag om 7u ontvangt is een volledig afgewerkt meetrapport.

In de dagrapportage staat de LAeq van de dagperiode, avondperiode, nachtperiode en lawaaiduur van voorbije dag. Bovenop deze wettelijke geluiddrukniveau minimumeisen (LAeq berekeningen) staat in het meetrapport een beoordeling ("voldoet wel", "voldoet niet") en een opgave van het aantal LAmax “pieken” per periode.

Als bijlage kan de klant ook kiezen om een lijst met de verstuurde real-time alarmen en een lijst van de gemaakte audio opnames te ontvangen.

Nor1545 gebruikers moeten niet zelf een analyse & berekenen maken om te weten of de gemeten geluidsniveaus conform de opgelegde limieten zijn, in de automatische dagelijks dagrapportage staat dit alles reeds duidelijk en overzichtelijk opgegeven.

Downloads:

nog geen brochure beschikbaar