Spraakverstaanbaarheid


Spraakverstaanbaarheid wordt bepaald door de Speech Transmission Index (STI) volgens de norm IEC 60268-16.

STI werd ontwikkeld als een meetinstrument voor de kwaliteit van een transmissiekanaal tussen een spreker en een luisteraar te kwantificeren.

STI-metingen doet men op alarminstallaties, spreekinstallaties en ontruimingsinstallaties.

Norsonic geluidsmeters voor het meten van de spraakverstaanbaarheid:

Nor140, Nor131 en Nor132